• Αντοχής (*, **, ***): Αυξάνει την αντοχή κατά 2,4 ή 6
  • Πνευματική (*, **, ***): Αυξάνει τη φόρμα κατά 2,4 ή 6
  • Ξεκούραση (*, **, ***): Αυξάνει την ενέργεια κατά 2,4 ή 6
  • Ομαδικό πνεύμα: Αυξάνει το ομαδικό πνεύμα κατά 25
  • Πακέτο προπόνησης: Δυναμώνει την ομάδα σας κατά τρεις τρόπους (φόρμα, ενέργεια, αντοχή: κάθε ένα +2) 
  • Πίεση: Προσθέτει μία μονάδα προπόνησης της τακτικής Πίεση
  • Αντεπιθέσεις: Προσθέτει μία μονάδα προπόνησης της τακτικής Αντεπιθέσεις
  • Δυνατό παιχνίδι: Προσθέτει μία μονάδα προπόνησης της τακτικής Δυνατό παιχνίδι
  • Κατοχή και επίθεση: Προσθέτει μία μονάδα προπόνησης της τακτικής Κατοχή και επίθεση
  • Πλάγια: Προσθέτει μία μονάδα προπόνησης της τακτικής Από τα πλάγια
  • Άμυνα: Προσθέτει μία μονάδα προπόνησης της τακτικής Αμυντικό τοίχος