Pravidla Hry

Pravidla Hry

Níže uvedená pravidla hry představují doplněk ke všeobecným pravidlům a podmínkám. Všeobecné odchodní podmínky je vhodné prostudovat i v případě zákazu hraní nebo si je jednoduše ověřit, co je povoleno a co ne. 

Všechny herní prravidla se vztahují na aktivní hráče, kteří mají v úmyslu smazat svůj účet, a ty, kteří již aktivovali fázi smazání svého účtu.

 

1. Účet a kluby

1.1. Každý goalunited manažer může vlastnit pouze jeden účet (až 3 kluby na stejném účtu jsou možné prostřednictvím funkce Top Manažer). Nahlášené nebo zjištěné více účty budou uzamčeny, vlastník bude upozorněn a hlavní účet bude penalizován.

 

1.2. Majitel účtu je osoba, jejíž e-mailová adresa je k účtu registrována. Podpora má právo si vyžádat e-mailovou adresu pro účely ověření vlastnictví.

 

1.3. Sdílení hesel účtů není povoleno. V případě stížností, které podpora v této souvislosti obdrží, bude příslušný účet penalizován/odstraněn v závisloti na výsledku šetření. Naši příznivci nebo členové týmu vás nikdy nebudou žádat o vaše heslo. Pokud se vám taková situace stane, okamžitě to nahlaste na stížnosti@traviangames.com.

 

1.4. Neaktivní účty/kluby mohou být potenciálně časem smazány. Účty, které mají aktivní prémiový účet, jsou chráněny, ale klub (kluby) je stále možné resetovat na začátek (začít unovu) v případě, že kvůli nedbalosti dojde k úpadku klubu. Není možné obnovit již smazané nebo zkrachovalé účty/kluby.

 

1.5 Prodej účtů je zakázán. Jakýkoliv takový pokus může vést k trvalému smazání účtu.

 

2. Komunikace ve hře a používání/nahrávání obsahu

 

2.1 Hráči musí vždy zdvořile komunikovat prostřednictvím zpráv ve hře, návštěvní knihy, tiskových zpráv a všech dalších dostupných komunikačních platforem poskytovaných goalunited. Jakákoliv forma urážek, hrubých výrazů nebo vulgárních výrazů namířených na manažera, skupinu manažerů nebo zaměstnanců prostřednictvím jakéhokoliv komunikačního kanálu ve hře bude potrestána akcí na herní účet.

 

2.2 Nahrávání a zobrazování materiálů nevhodných pro nezletilé je přísně zakázáno.

 

2.3 Reklamy jakéhokoliv druhu nejsou povoleny. Travian Games GmbH a/nebo přidružené společnosti nebo důvěryhodné stránky (YouTube, Wikipedie atd.) jsou povoleny.

 

2.4 Zprávy a konverzace mezi dvěma stranama ve hře mohou být zveřejněny pouze se souhlasem všech zúčastněných stran. Publikování zpráv nebo e-mailů zaměstnancům nebo od nich je zakázáno bez výslovného souhlasu.

 

2.5 Obsah, který se přesně shoduje s původním obsahem/obsahem chráněným autorskými právy, bude odstraněn (jako je oficiální název klubu nebo oficiální logo); nahlaste prosím jakýkoliv obsah pomocí tlačítka nahlásit ve hře, pokud si všimnete obsahu, který obsahuje material chráněný autorským právem/ochrannou známkou nebo cokoli, co porušuje současná pravidla.

 

2.6 Jakýkoliv nahlášený nebo zjištěný obsah, který představuje diskriminaci na základě pohlaví, věku, rasy, sexuální orientace, postižení, politického přesvědčení nebo náboženství, bude patřičně řešen a potrestán.

 

2.7 Jakýkoliv jiný nevhodný obsah, který je zákaznickým servisem nebo personálem považován za narušující herní zážitek ostatních, může být sankciován.

 

2.8. Je zakázáno nutit hráče, aby smazal, předal nebo sdílel svůj účet nebo požadovat, aby sdílel své heslo nebo porušovat pravidlo.

 

2.9. Vydávání se za člena goalunited týmu v rámci šíření nepravdivých informací o hře nebo nucení/přesvědčování hráčů k akci bez jejich vůle je zakázáno.

 

3. Administrace/Moderování

 

3.1. Tým podpory a administrátoři jsou oprávněni rozhodovat o sankcích za porušení pravidel ve hře.

 

3.2. V případě porušení pravidel by vaším jediným kontaktem měl být tým podpory. Všichni hráči mohou zaslat své odvolání s vysvětlením své situace pomocí poskytnutého kontaktního formuláře. Pokud má hráč dobrý důvod zpochybnit rozhodnutí týmu podpory, požádejte prosím, aby byl tiket eskalován na vyšší úroveň. Případ bude následně přezkoumán.

 

3.3. Tým goalunited si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla hry, aby bylo zajištěno, že hra zůstane zábavnou, férovou a respektující.

 

3.4. Tým goalunited si vyhrazuje právo vždy chránit zdravý a spravedlivý stav hry pro své hráče, zejména v situacích, kdy vyhodnocení a vyšetřování potenciálně škodlivé situace nebo akce silně naznačují, že dochází k poškození hry a/nebo hráčům samotným. V takových situacích má dotčený tým plné právo podniknout nezbytné kroky, i když konkrétní situace jako taková není upravena v aktuálních pravidlech hry.

3.5 Konstruktivní a zdvořilá kritika a zpětná vazba týkající se hry a jejích zaměstnanců jsou vítány. Mějte však na paměti, že pokusy snížit hodnotu a image hry nebo jednoho či více jednotlivců z našeho týmu budou náležitě potrestány.

 

3.6. Tým goalunited neprozradí ani nezveřejní opatření, která byla přijata za porušení pravidel v goalunited

 

4. Fair play

 

4.1 Používání chyb nebo funkcí hry v rámci využití na úkor jiných manažerů nebo na úkor hry je zakázáno. Jakékoli zjištěné zneužití by mělo být okamžitě hlášeno týmu podpory.

4.2 Doporučuje se zacházet se všemi soupeři ve hře co nejrovnocenněji. To je jedno z hlavních pravidel fair-play.

4.3 Záměrné sestavení slabší sestavy vícekrát v oficiálních nebo soutěžích (kromě přátelských/tréninkových zápasů) zápasech s cílem ,,obdarovat” výhrou soupeře, může vést k sankcím ze strany goalunited týmu.

4.4 Jakékoliv jiné fair-play a nesportovní chování bude považováno za porušení a může vést k trvalé ztrátě klubu/účtu.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.