Η Διαπραγμάτευση με τον Χορηγό

Οι προσφορές των χορηγών που λαμβάνετε δεν είναι τελικές, μπορείτε να διαπραγματευτείτε και να αλλάξετε σημαντικά τις συμφωνίες, αλλά εάν οι διαπραγματεύσεις αποτυγχάνουν, οι όροι μπορεί να πάρουν πολύ χειρότερη τροπή. Για να αυξήσετε τις πιθανότητες μιας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης χορηγού μπορείτε να προσλάβετε έναν  PR-μάνατζερ.


Η φωτισμένη μπάρα στα δεξιά δείχνει τη προθυμία του χορηγού να διαπραγματευτεί. Όσο υψηλότερη είναι η μπάρα, τόσο περισσότερο θα είστε σε θέση να διαπραγματευτείτε τους όρους (μέχρι 10 φορές). Για να αυξήσετε τις πιθανότητές σας μια καλή ιδέα είναι να περιμένετε με τις διαπραγματεύσεις σας μέχρι να έχετε αρκετές διαθέσιμες προσφορές. Για να διαπραγματευτείτε πατήστε το κουμπί με τα νομίσματα.


SponsorNegotiations.png


Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των κανονικών και επιθετικών διαπραγματεύσεων. Οι επιθετικές διαπραγματεύσεις προσφέρουν μια πολύ υψηλή δυνατότητα, αλλά εγκυμονούν ένα μεγάλο κίνδυνο ρίχνοντας την προσφορά. Οι κανονικές διαπραγματεύσεις είναι σαφώς ασφαλέστερες.  Τα ποσοστά που παρουσιάζονται σας ενημερώνουν κατά πόσο οι διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να πετύχουν. Πατήστε το κουμπί «Go» για να ξεκινήσετε.


Στα δεξιά βλέπετε τη διαφορά μεταξύ της τελευταίας και της αρχικής προσφοράς.


Όταν είστε ευχαριστημένοι από την προσφορά, μπορείτε να υπογράψετε τη συμφωνία.


Σημείωση: Μπορείτε να προσλάβετε έναν Ανώτατο Διευθυντή Μάρκετινγκ και να αφήσετε τις διαπραγματεύσεις σε αυτόν. Μαζί με τον PR Manager θα διαπραγματευθεί για ένα μπόνους 50 ως 75%. Τότε μόνο θα πρέπει να υπογράψετε την συμφωνία.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να σας βοηθήσουμε. Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο με τα σχόλιά σας.