• Πεδίο ταλέντου (*): Ανοίγει τα πεδία ταλέντου 1 ή 2
 • Πεδίο ταλέντου (**): Ανοίγει τα πεδία ταλέντου 1,2,3 ή 4
 • Πεδίο ταλέντου (***): Ανοίγει τα πεδία ταλέντου 1,2,3,4 ή 5
 • Αλλαγή θέσης: Ο παίκτης λαμβάνει καινούργια θέση αμέσως, χωρίς ποινή
 • Φόρμα: Αυξάνει τη φόρμα ενός παίκτη κατά 2, αυξάνει τη τάση κατά 1
 • Τρέξιμο: Αυξάνει την αντοχή ενός παίκτης κατά 5
 • Ενέργεια (*): Αυξάνει την ενέργεια ενός παίκτη κατά 5
 • Ενέργεια (**): Αυξάνει την ενέργεια ενός παίκτη κατά 8
 • Αναζωογόνηση: Μειώνει τη περίοδο τραυματισμού κατά 1 ημέρα
 • Βιταμίνες: Μελανιασμένοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για 3 ημέρες
 • Δέσμευση διαρκείας: Ο παίκτης λαμβάνει συμβόλαιο 40 εβδομάδων με καλύτερους όρους
 • Άμεση αναζωογόνηση: Ο παίκτης γίνεται αμέσως καλά
 • Παρατσούκλι: Βάζει ένα μόνιμο παρατσούκλι σε ένα παίκτη νέων
 • Ταλέντου (*, **, ***): Προπονεί ένα πεδίο ταλέντου κατά 1,2 ή 4 πόντους
 • Αλλαγή προσωπικότητας: Ο παίκτης αλλάζει την προσωπικότητα του
 • Πηγή της νιότης: Ο παίκτης γίνεται νεώτερος κατά 1 χρόνο
 • Κατασκοπεία νέων: (*) Κατασκοπεύει τη μέση δύναμη ενός παίκτη (τουλάχιστο 0,6)
 • Κατασκοπεία νέων: (**): Κατασκοπεύει τη μέση δύναμη ενός παίκτη (τουλάχιστο 0,8)
 • Κατασκοπεία νέων: (***): Κατασκοπεύει τη μέση δύναμη ενός παίκτη (τουλάχιστο 1,0), επίσης εμφανίζει την ηλικία
 • Ακροβάτης ποδιών: Επιτρέπει στον παίκτη να αποδίδει καλά και με τα 2 πόδια
 • Top Νεαρός Παίκτης:  Δείχνει την μέση δύναμη κατασκοπίας του νεαρού παίκτη (τουλάχιστον 3,0), επίσης δείχνει την ηλικία