Κάρτες παίκτη

 • Πεδίο ταλέντου (*): Ανοίγει τα πεδία ταλέντου 1 ή 2
 • Πεδίο ταλέντου (**): Ανοίγει τα πεδία ταλέντου 1,2,3 ή 4
 • Πεδίο ταλέντου (***): Ανοίγει τα πεδία ταλέντου 1,2,3,4 ή 5
 • Αλλαγή θέσης: Ο παίκτης λαμβάνει καινούργια θέση αμέσως, χωρίς ποινή
 • Φόρμα: Αυξάνει τη φόρμα ενός παίκτη κατά 2, αυξάνει τη τάση κατά 1
 • Τρέξιμο: Αυξάνει την αντοχή ενός παίκτης κατά 5
 • Ενέργεια (*): Αυξάνει την ενέργεια ενός παίκτη κατά 5
 • Ενέργεια (**): Αυξάνει την ενέργεια ενός παίκτη κατά 8
 • Αναζωογόνηση: Μειώνει τη περίοδο τραυματισμού κατά 1 ημέρα
 • Βιταμίνες: Μελανιασμένοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για 3 ημέρες
 • Δέσμευση διαρκείας: Ο παίκτης λαμβάνει συμβόλαιο 40 εβδομάδων με καλύτερους όρους
 • Άμεση αναζωογόνηση: Ο παίκτης γίνεται αμέσως καλά
 • Παρατσούκλι: Βάζει ένα μόνιμο παρατσούκλι σε ένα παίκτη νέων
 • Ταλέντου (*, **, ***): Προπονεί ένα πεδίο ταλέντου κατά 1,2 ή 4 πόντους
 • Αλλαγή προσωπικότητας: Ο παίκτης αλλάζει την προσωπικότητα του
 • Πηγή της νιότης: Ο παίκτης γίνεται νεώτερος κατά 1 χρόνο
 • Κατασκοπεία νέων: (*) Κατασκοπεύει τη μέση δύναμη ενός παίκτη (τουλάχιστο 0,6)
 • Κατασκοπεία νέων: (**): Κατασκοπεύει τη μέση δύναμη ενός παίκτη (τουλάχιστο 0,8)
 • Κατασκοπεία νέων: (***): Κατασκοπεύει τη μέση δύναμη ενός παίκτη (τουλάχιστο 1,0), επίσης εμφανίζει την ηλικία
 • Ακροβάτης ποδιών: Επιτρέπει στον παίκτη να αποδίδει καλά και με τα 2 πόδια
 • Top Νεαρός Παίκτης:  Δείχνει την μέση δύναμη κατασκοπίας του νεαρού παίκτη (τουλάχιστον 3,0), επίσης δείχνει την ηλικία 


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να σας βοηθήσουμε. Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο με τα σχόλιά σας.