Η Προπόνηση

Προπόνηση παίκτη
Κάθε μέρα οι παίκτες σας έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο προπόνησης το οποίο εσείς δίνετε. Όταν αρχίζετε το παιχνίδι μπορείτε να έχετε μία θέση γενικής προπόνη...
Sun, 14 Ιουλ, 2019 at 6:25 ΜΜ
Προγράμματα Προπόνησης
Για κάθε θέση προπόνησης μπορείς να επιλέξετε ένα πρόγραμμα προπόνησης για τους παίκτες. Η πρώτη θέση προπόνησης είναι για την προπόνηση τακτικής. ...
Sun, 14 Ιουλ, 2019 at 6:28 ΜΜ
Προπόνηση ομάδας (τακτικές)
Κάθε μέρα η ομάδα σας έχει μία θέση αποκλειστικά για προπόνηση τακτικής. Αυτή η θέση χρησιμοποιείται για να προπονήσει μία από τις έξι προπονήσεις γηπέδου, ...
Sun, 14 Ιουλ, 2019 at 6:31 ΜΜ