Το συγκρότημα σταδίου

Τιμές εισιτηρίων
Πηγαίνετε στο συγκρότημα του σταδίου σας και επιλέξτε την καρτέλα Ισολογισμός. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τις τιμές των εισιτηρίων ξεχωριστά για το ...
Wed, 4 Σεπ, 2019 at 1:10 ΜΜ
Το συγκρότημα σταδίου
  Το συγκρότημα σταδίου περιλαμβάνει το στάδιο και τα κτίρια που το περιβάλουν. Υπάρχουν: Το στάδιο (και το χορτάρι) Παρκινγκ και δημόσιες μεταφορές...
Wed, 4 Σεπ, 2019 at 1:11 ΜΜ
Αριθμός θεατών
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθμό των θεατών που θα έρθουν στο γήπεδο: Η κατηγορία του πρωταθλήματος: Όσο μεγαλύτερη κατηγορία παίζετε ...
Wed, 4 Σεπ, 2019 at 1:14 ΜΜ
Κτήρια και επισκευές
Για να ανοίξετε και να κατασκευάσετε κάτι στο συγκρότημα του σταδίου σας πρέπει είτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Σύλλογος → Στάδιο, είτε να πατήσετε την εικ...
Wed, 4 Σεπ, 2019 at 1:16 ΜΜ
Ισολογισμός σταδίου
Κάντε κλικ στο μενού Σύλλογος → Στάδιο και επιλέξτε την καρτέλα Ισολογισμός για να δείτε αυτό το μενού. Εδώ μπορείτε να βρείτε αρκετές πληροφορίες για το στ...
Wed, 4 Σεπ, 2019 at 1:19 ΜΜ
Ειδικές αναβαθμίσεις κτιρίων
Εκτός από το να μεγαλώνετε επίπεδο στα κτίρια στο συγκρότημα του σταδίου σας μπορείτε να αγοράσετε διάφορες αναβαθμίζεις για αυτά, που σας δίνουν επιπλέον π...
Wed, 4 Σεπ, 2019 at 1:22 ΜΜ
Θέματα σταδίου
Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του συγκροτήματος του σταδίου σας με πάρα πολλά θέματα! Το στάδιο σας θα έχει μια πιο προσωπική εμφάνιση και μπορείτε να δ...
Wed, 4 Σεπ, 2019 at 1:27 ΜΜ