goalunited jest grą, która jest stale rozwijana. Rozwój obejmuje nowe funkcjonalności i niewielkie dostrojenia oraz poprawki błędów.

Wszystkie ważniejsze zmiany są ogłaszane na stronie logowania oraz najczęściej wysłane wiadomością wewnętrzną w grze. Aby przeczytać starsze ogłoszenia, możesz na stronie logowania przewinąć sekcję po lewej stronie.

Małe dostrojenia oraz poprawki błędów są czasami ogłaszane jako wiadomości systemowe. możesz je zobaczyć w prawej sekcji na stronie logowania. Wiadomości systemowe są zazwyczaj usuwane po krótkim czasie, aby zapewnić czytelność w przyszłości.