Karty specjalne i ich limity


Karty specjalne pomagają Ci w przekraczać limity klubowe dzięki specjalnym efektom, takim jak odblokowywanie limitów umiejętności, dodatkowe wzmocnienie umiejętności, skauting juniorów o większej sile i wiele, wiele innych korzyści.


Można je zdobyć w ofertach specjalnych w Sklepie Z kartami lub podczas specjalnych wydarzeń, takich jak wyzwania dla zbieraczy.


Karty zawodników specjalnych


Karta Top Junior
Tej karty można użyć do skautingu piłkarza z zespołu juniorów (działa w taki sam sposób, jak zwykłe karty Skauta juniorów).Junior odkryty dzięki karcie Top junior będzie miał:

 • 17 lat,
 • siłę minimum 3.0,
 • stałą pensję przez 18 miesięcy po przeniesieniu do pierwszego zespołu zależną od jego siły w memencie promocji (np. siła w chwili promocji jest 3.2, pensja będzie 3.200€/tydzień),
 • wartość sprzedaży przez pierwsze 18 tygodni w pierwszym zespole będzie 1€ 
 • losowy charakter.


Limity:

 • Maksymalnie 3 juniorów odkrytych kartą Top junior na sezon w jednym klubie może być przeniesionych do pierwszego zespołu.
 • Maksymalnie można użyć 3 karty na sezon.
Karta Złoty Junior
Tej karty można użyć do skautingu piłkarza z zespołu juniorów (działa w taki sam sposób, jak zwykłe karty Skauta juniorów)Junior odkryty dzięki karcie Złoty Junior będzie miał:

 • 17 lat,
 • siłę minimum 4.0
 • stałą pensję przez 18 miesięcy po przeniesieniu do pierwszego zespołu zależną od jego siły w memencie promocji (np. siła w chwili promocji jest 4.4, pensja będzie 4.400 €/tydzień),
 • wartość sprzedaży przez pierwsze 18 tygodni w pierwszym zespole będzie 1,
 • losowy charakter.


Limity:

 • Maksymalnie 3 juniorów odkrytych kartą Złoty junior na sezon w jednym klubie może być przeniesionych do pierwszego zespołu.
 • Maksymalnie można użyć 3 karty na sezon.
Karta Cudowny Dzieciak
Tej karty można użyć do skautingu piłkarza z zespołu juniorów (działa w taki sam sposób, jak zwykłe karty Skauta juniorów).Junior odkryty dzięki karcie Cudowny dzieciak będzie miał:

 • 16 lat,
 • siłę średnią 5.0,
 • Wartość sprzedaży przez cały czas pierwszego kontraktu w pierwszym zespole wynosi 1,
 • stałą pensję przez 18 miesięcy po przeniesieniu do pierwszego zespołu zależną od jego siły w memencie promocji (np. siła w chwili promocji jest 5.4, pensja będzie 5.400 /tydzień),
 • losowy charakter.


Limity:

 • Maksymalnie 3 juniorów odkrytych kartą Cudowny dzieciak na sezon w jednym klubie może być przeniesionych do pierwszego zespołu.
 • Maksymalnie można użyć 2 karty na sezon w klubie.
Karta Harpagan
Tej karty można użyć w pierwszym zespole, na wybranym przez siebie piłkarzu.Piłkarz po karcie Harpagan otrzyma:

 • zwiększenie o +5 limitu wszystkich pięciu umiejętności powiązanych z pozycjami zawodników: bronienie, 1-1, rozgrywanie, podania i bramkostrzelność.


Uwagi i limity:

 • Tą kartą można maksymalnie zwiększyć limity do wartości 110,
 • na zawodniku można użyć tylko jednej karty Harpagan w całej jego karierze (licznik ten jest resetowany po sprzedaży zawodnika),
 • maksymalnie można użyć 2 karty Harpagan w sezonie na klub,
 • nie można jej użyć na zawodnikach wypożyczonych.Karta Łamacz limitów
Tej karty można użyć na piłkarzach z pierwszego zespołu.Istnieje 5 rodzajów kart Łamaczy limitów, po jednej dla każdej umiejętności powiązanej z pozycją zawodnika: bronienia, 1-1, rozgrywania, podań i bramkostrzelności.


Karta Łamacz limitów ma następujące efekty:

 • zwiększa limit konkretnej, jednej umiejętności jakie dotyczy o +1 (maksymalnie do wartości limitu 110)

Uwagi i limity:

 • tą kartą można podnieść limit od 100 do 110
 • nie można ich użyć na zawodnikach wypożyczonych
Karta Wszechstronności
Tej karty można użyć na piłkarzach z pierwszego zespołu.

Jest 5 rodzajów karty Wszechstronności, po jednej dla każdej umiejętności powiązanej z pozycją zawodnika: bronienia, 1-1, rozgrywania, podań i bramkostrzelności.

Karta Wszechstronności ma następujące efekty:

 • pozwala piłkarzowi trenować 2 umiejętności z maksymalną efektywnością w tym samym czasie
 • po 5 zakończonych rundach treningu wszechstronnego u tego samego piłkarza, otrzyma on zwiększenie limitu doświadczenia o +1 lub +2 (maks. do 110; można użyć dowolnych kart wszechstronności do w trakcie 5 rund, nie musi by to ten sam rodzaj)


Uwagi:

 • Liczbę przebytych rund treningu wszechstronnego wskazuje licznik (licznik resetuje się do stanu 0/5 po ukończeniu piątej rundy i zwiększany jest limit XP).
 • Umiejętność dodatkowa trenowana za dzięki karty Wszechstronności musi być obecna w planach treningowych, w przeciwnym razie karta nie będzie miała żadnego efektu.
 • 1 runda treningu wszechstronności trwa 14 dni.
 • Tej karty nie można użyć, jeśli piłkarz ma już aktywną kartę Wszechstronności
 • Tej karty nie można użyć do głównej pozycji piłkarza, tj. trening wszechstronnego bronienia można użyć tylko na obrońcy, pomocniku, skrzydłowym i napastniku, nie można jej użyć na obrońcy).
 • Konkretny rodzaj karty Wszechstronności można użyć nielimitowaną liczbę razy na 4 z 5 pozycji.
 • Jeden piłkarz może mieć jednocześnie aktywną tylko jedną tego typu kartę
 • Kiedy karta zostanie użyta na piłkarzu, ma on cały efekt treningu z jednostek treningowych swojej głównej umiejętności na aktualnej pozycji oraz cały efekt treningu z jednostek treningowych umiejętności, której dotyczy dana karta
 • Nie można użyć tych kart na zawodnikach wypożyczonych

Więcej informacji na temat programów treningowych, efektywności i postępów treningowych znajdziesz na stronie:
Programy treningowe i efektywność i Pozycje, umiejętności i postępy w treningu

Karty treningów specjalnych:


Karta Masterclass
Karty tej użyjesz w programie treningowym swojego klubu.Jest 5 rodzajów karty Masterclass, po jednej dla każdej umiejętności powiązanej z pozycją zawodnika: bronienia, 1-1, rozgrywania, podań i bramkostrzelności.

Efekt uzyskany po ukończeniu treningu z karty Masterclass może być JEDNYM z poniższych:


 • 10% dodatkowego zwiększenia efektu treningu głównej umiejętności

lub

 • Dodatkowy wzrost wartości umiejętności głównej o wartość od +0.20 do +0.50

lub

 • Zwiększenie limitu głównej umiejętności o +0.20 do +0.50 (maksymalnie do 115)

oraz

 • Po 5 użytych kartach Masterclass, jeden z zawodników będzie miał szansę zwiększyć limit formy o +0.20 do +1.00, maksymalnie do 110.


Uwagi i limity::

 • Tylko JEDEN zawodnik na pozycji, z którą jest związana użyta karta Masterclass, może otrzymać wzmocnienie.
 • Na pozycji, z którą związana jest użyta karta Masterclass, musi być w składzie co najmniej 4 zawodników (lub minimum 2 w przypadku bramkarzy). Zawodnicy, którzy nie są swojej na najlepszej pozycji oraz gracze z wypożyczenia lub elitarnego wypożyczenia nie są uwzględniani w liczeniu limitu.
 • Po każdorazowym użyciu pięciu kart Masterclass, losowy piłkarz ma szansę zwiększyć limit formy (losowo od +0,2 do +1).
 • Licznik wykorzystanych kart Masterclass znajduje się w planie treningowym.
 • Zawodnicy z wypożyczenia lub elitarnego wypożyczenia nie mogą otrzymać wzmocnienia z kart klasy mistrzowskiej.
 • Aby zawodnik mógł uzyskać efekt treningu z karty Masterclass, pozycja związana z tą kartą MUSI być musi być częścią planu treningowego.
 • Jeśli nie ma w klubie piłkarza, który mógłby otrzymać wzmocnienie zgodnie z pozycją, z którą jest związana użyta karta, żadne wzmocnienie umiejętności nie będzie miało miejsca, a zamiast tego zostanie przyznana losowemu zawodnikowi z całego składu nagroda zastępcza (nagrodą taką może być wzrost kondycji, świeżości lub formy).
 • Czytelna wizualizacja korzyści jakie przyniosła ta karta jest widoczna w wiadomościach klubowych lub w przeglądzie składu w widoku "Różnice od wczoraj/od poprzedniego tygodnia".


Kupony Specjalne


Top Talent
Kupon Top Talent daje gwarancje pozyskania zawodnika o sile 8.0, który ma 20 lat i pojawi się w pierwszym składzie.Zawodnik pozyskany dzięki karcie Top Talent będzie miał:

 • 40-sto tygodniowy kontrakt,
 • stałą pensję w wysokości 100.000 /tydzień w trakcie 40 tygodni kontraktu,
 • wartość rynkową równą 1€ w trakcie 40 tygodni kontraktu,
 • 2 sloty talentu w pełni wytrenowane (talent będzie wybrany losowy),
 • losową pozycję (pozycja bramkarza jest wykluczona)


Uwagi:

 • 4 tygodnie przed wygaśnięciem kontraktu (po 36 tygodniach) zawodni będzie miał właściwą wartość rynkową, abyś mógł go sprzedać.
 • Jeśli Top Talent zostanie sprzedany za 1€, pojawi się on na rynku transferowym po normalnej wartości sprzedaży i nie będzie już podlegał żadnemu specjalnemu traktowaniu zawodników Top Talent
 • Po wygaśnięciu kontraktu i jego wznowieniu pensja wzrasta wg normalnych reguł zależnie od aktualnej wartości rynkowej.
 • Nie ma ograniczeń co do liczby użyć tego kuponu w sezonie i klubie

Niezwykle Utalentowany zawodnik

 

Kupon Niezwykły Talent można zrealizować w przeglądzie kadry.

 


 

W grze jest 5 różnych kuponów Niezwykły talent, po jednym na każdą umiejętność odpowiednią dla pozycji zawodnika: Bronienia, gry 1-1, rozgrywania, podań i bramkostrzelności.

 

Zawodnik, który się pojawi po realizacji kuponu Niezwykły talent będzie miał następujące cechy:

 • Wiek pomiędzy 25-26 lat
 • Wszystkie umiejętności (włącznie z doświadczeniem, świeżością, formą i kondycją) mają limity odblokowane do poziomu 120
 • Umiejętności są wytrenowane do wartości pomiędzy 105-115 (wartości są ustalane losowo)
 • 7 slotów talentu (talent ustalany losowo)
 • Losowy charakter
 • Kontrakt na 52 tygodnie
 • Wartość sprzedaży wynosi 1€ przez pierwsze 150 dni, a potem standardowa do końca kontraktu

 

Uwagi:

 • Tylko 5 z 7 slotów talent jest w pełni wytrenowanych
 • Nie można zmienić pozycji Niezwykle Utalentowanym zawodnikom
 • Po wygaśnięciu kontraktu, zawodnik bezpowrotnie opuszcza klub
 • Jeżeli Niezwykle Utalentowany zawodnik zostanie sprzedany w trakcie obowiązywania kontraktu, nie pojawi się on na rynku transferowym
 • Nie możesz mieć w drużynie więcej niż 2 Niezwykle Utalentowanych zawodników w tym samym czasie, ale możesz zwolnić i dodać nowego w dowolnym momencie
 • Można używać kart Wszechstronności na Niezwykle Utalentowanych zawodnikach (zależnie od głównej pozycji – patrz sekcja z kartami wszechstronności)
 • Niezwykle Utalentowani zawodnicy mogą być beneficjentami efektów kart Masterclass (z wyjątkiem nagrody w postaci zwiększania limitu umiejętności, ponieważ ten limit ja ustawiony na maksymalną wartość 120)

Ograniczenia: 

 • Na Niezwykle Utalentowanych zawodnikach nie można używać kart łamaczy limitów i Harpagana
 • Niezwykle Utalentowani zawodnicy nie są beneficjentami niektórych, specjalnych efektów budynków (zwiększających limity doświadczenia i umiejętności)
 • Ulepszenia Gwiazdor i Wzmocnienie zawodnika nie mają efektów w transmisji na żywo

 Specjalnych kart nie można sprzedawać na bazarze. Można je używać na bramce treningowej.


Więcej o kartach do gryWażne: Jeśli zaobserwujesz inne/nieoczekiwane zachowanie kart specjalnych, zgłoś to do zespołu wsparcia


Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie pomóc. Pomóż ulepszyć ten artykuł i prześlij swoją opinię.