V goalunited nie je možné striedať hráčov počas zápasov. Celá zostava (vrátane náhradníkov) musí byť uložená najneskôr 1 hodinu pred začiatkom zápasu.

Jediný spôsob, ako ovplyvniť vývoj zápas je použitie karty polčasových inštrukcií cez polčasovú prestávku. Tú môžeš použiť do 50 minút od výkopu a reagovať tak na prípadne neuspokojivý prvý polčas.