Môžeš zmeniť výzor komplexu svojho štadióna pomocou  množstva rôznych motívov! Tvoj štadión bude mať viac osobný vzhľad, a počas tvojej kariéry si môžeš vyberať lepšie motívy. Ak chceš zmeniť motív, vyber v menu: Klub - Štadión a klikni na záložku "Motívy". Ak záložku nevidíš, znamená to, že úroveň tvojej kariéry ešte nie je dostačujúca. Pamätaj, na sprístupnenie prvých tém potrebuješ dosiahnúť 40. úroveň kariéry.

 

Canyon 

 

Niektoré z tém nemajú iný význam okrem ich vzhľadu, niektoré z nich zvyšujú tvoju reputáciu o počet bodov uvedených v popise motívu.

V záložke "motívy" uvidíš všetky motívy a ich popis, ale nebude možné ich používať, kým nedosiahneš požadovanú kariérnu úroveň pre vybraný motív.