goalunited je igra, ki je nenehno v razvoju. To vključuje popravke, nove funkcije in spremembe igralnosti. 

Vse večje spremembe so objavljene pod obvestila na prijavni strani in preko sporočil v igri. Starejša obvestila lahko prav tako najdete na prijavni strani. 

Manjši popravki in spremembe igralnosti so praviloma objavljene preko sistemskega sporočila na prijavni strani. Sistemske novice se po določenem času odstranijo..