Nákup hráčov

nh1

Ak chceš kupovať hráčov z iných klubov, musíš použiť Prestupový trh. Prestupový trh v goalunited je neustále otvorený a slúži na vyhľadávanie a nakupovanie nových hráčov. Ak chceš hráčov kúpiť, použi najskôr vyhľadávanie - zvoľ si vhodných hráčov a potom zadaj tvoju ponuku. Prestupový trh je globálny, takže súperíš s manažérmi zo všetkých krajín. 

Pokým sú hráči umiestnení na prestupovom trhu, ich hodnoty sa nemenia - až na to, že normálne starnú. 

Pre sprístupnenie Prestupového trhu musíš najskôr postaviť Klubový domov (budova 2. úrovne, nasleduje hneď po Klubovej unimobunke). Táto budova ti sprístupní Prestupový trh a môžeš na ňom kupovať hráčov až po priemernú silu 2.1. Pre nákup silnejších hráčov musíš tvoj klubový domov zveľaďovať. 

Vyhľadávanie

Existujú dva rôzne spôsoby vyhľadávania hráčov na Prestupovom trhu: jednoduché vyhľadávanie a rozšírené vyhľadávanie (prístupné pre hráčov s prémiovým účtom). V oboch systémoch vyhľadávania môžeš zadať národnosť a pozíciu hráča, o ktorú sa chceš zaujímať. Okrem toho v jednoduchom vyhľadávaní môžeš nastaviť aj rozmedzie priemernej sily hráča. V rozšírenom vyhľadávaní môžeš zadať viacero kritérií, pomocou ktorých tvojho budúceho hráča nájdeš jednoduchšie. 

nh2

Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie (dostupné len pre užívateľov s prémiovým účtom), poskytuje rôzne možnosti pre špecifické vyhľadávanie hráčov s určitými charakteristikami. Môžeš zadať až 5 rôznych filtrov, ktoré možno bližšie určiť pre vyhľadávanie hráčov so schopnosťami na istej úrovni, s talentami, špecifickými osobnosťami alebo v určitom veku.

Vyhľadávanie "last minute"

Vyhľadávanie na poslednú chvíľu je súčasťou rozšíreného vyhľadávania. Na rozdiel od ostatných možností vyhľadávania ti tento spôsob umožňuje vyhľadávať medzi všetkými hráčmi - bez udania špecifickej pozície, ktorých predaj sa ukončí v priebehu najbližších 60 minút. Samozrejme, vyhľadávanie môžeš bližšie špecifikovať

Výsledky vyhľadávania

Po kliknutí na tlačidlo Hľadať sa ti zobrazia hráči, ktorí vyhovujú tebou zadaným kritériám (zoradení podľa času ukončenia aukcie). Na jednej stránke je zobrazených 10 hráčov. Maximálny počet zobrazených výsledkov vyhľadávania je 500.

Každý hráč bude na prestupovom trhu k dispozícii po dobu 72 hodín (3 dni). Ak ho nikto v tejto dobe nekúpi, bude na prestupový trh umiestnený znovu s nižšou vyvolávacou cenou. Ak hráča nikto nekúpi ani po ďalšom pokuse o jeho umiestnenie na prestupový trh opäť s nižšou vyvolávacou cenou, jeho kariéra končí. V prípade výpadku hry (keď hra nebude dostupná), budú všetky aukcie predĺžené o túto dobu.  

Vo všetkých zoznamoch (Výsledky, Tvoje ponuky, Sledovať) môžeš otvoriť detaily o hráčovi dvojkliknutím na jeho meno. Pre zadávanie ponúk používaj Tlačidlo Ponúkni napravo od mena hráča, za ktorého chceš ponúknuť nejakú sumu. Dávaj však pozor. Každá ponuka, ktorú zadáš, je platná a nemôžeš ju vziať späť. 

Hráči s prémiovým účtom tu majú k dispozícii funkciu dodatočných poznámok.

Kupovanie hráčov

Kým máš v tíme miesto na ďalších hráčov, môžeš byť na Prestupovom trhu aktívny a prihadzovať za hráčov. Avšak každá aukcia, v ktorej máš aktuálne najvyššiu ponuku sa zohľadňuje na tvojom počte hráčov v tíme. Predpoklad je, že tento hráč sa v blízkej budúcnosti stane súčasťou tvojho tímu až dovtedy, kým niekto neprekoná tvoju ponuku.

nh3

A samozrejme, môžeš ponúkať len do takej sumy, ktorú máš aj reálne na tvojom účte. Celková suma tvojich najvyšších ponúk je dočasne odčítaná (rezervovaná) z tvojho bankového účtu a pričítaná naspäť v momente, ak tvoju ponuku prekonal iný manažér. (Toto niekedy môže trvať niekoľko minút). 

Ak máš aktuálne najvyššiu ponuku za hráča v čase, keď sa aukcia končí, vyhrávaš aukciu a tvoj klub podpíše s týmto hráčom zmluvu. V tomto prípade sa víťazná suma zaplatí banke - a na účet sa ti vráti zvyšná suma (ak si zadal vyššiu ponuku, ako sumu, za ktorú si nakoniec hráča kúpil). O niekoľko minút (v ojedinelých prípadoch to môže trvať do nasledujúceho dňa) sa hráč pripojí k tvojmu tímu a uvidíš ho v zozname tvojich hráčov. V tomto momente bude mať podpísanú 12-týždňovú zmluvu a jeho plat bude určený na základe jeho aktuálnej trhovej hodnoty.

Ponuky

Na tomto zozname sú všetci hráči, na ktorých si dal nejakú ponuku. Ak ty si tým, kto ponúkol najvyššiu sumu, tak je text napísaný na oranžovom pozadí. Počas tejto doby môžeš zadať aj ďalšiu ponuku (vyššiu), aby si si poistil tvoje vedúce postavenie v aukcii. 

Každá ponuka za hráča musí byť aspoň o 2% vyššia než aktuálne najvyššia ponuka. Prestupový asistent automaticky v tvojom mene zasiela zvýšenú ponuku až po tebou určenú najvyššiu sumu. Ak dvaja manažéri ponúknu rovnakú sumu, ponuka od toho manažéra, ktorý ju zadal ako prvý sa berie ako vyššia. 

Po ukončení aukcie hráči ostávajú umiestnení v zozname Tvoje ponuky po dobu dvoch dní, takže si môžeš skontrolovať kto hráča kúpil a za akú sumu. Ak chceš hráčov zo zoznamu vymazať skôr, stačí, ak odklikneš pred menom hráča malý zelený krúžok a klikneš na tlačidlo Odstrániť. Keďže ponuky nemožno odvolať, nie je možné odstrániť zo zoznamu hráčov, na ktorých aktuálne držíš najvyššiu ponuku. 

Sledovanie

Pre bližšie sledovanie aukcie určitého hráča môžeš kliknúť na symbol sledovania (ikonka malého oka), čím zaradíš hráča na zoznam v stĺpci Sledovať (dostupné pre hráčov s prémiovým účtom). Toto tlačidlo sa nachádza v spodnej časti obrazovky a sprístupní sa v momente ako si z výsledkovej listiny zvolil nejakého konkrétneho hráča (klikol si na riadok, v ktorom sa nachádzajú jeho detaily). Na zoznam môžeš zaradiť až 25 hráčov.  

Hráči zostanú umiestnení na zozname "Sledovať" po dobu nasledujúcich dvoch dní po ukončení aukcie, takže si môžeš prezrieť, kto hráča kúpil a za akú sumu. Ak chceš hráčov zo zoznamu vymazať predbežne, tak opäť - zaklikni malý zelený krúžok pred hráčovým menom a klikni na tlačidlo Odstrániť. 

Hráči z tvojho tímu, ktorých si predal, budú umiestnení na zoznam Sledovať, takže môžeš sledovať ich aukciu na prestupovom trhu.

Bola táto odpoveď užitočná? Áno Nie

Send feedback
Je nám ľúto, že sme vám nemohli pomôcť. Pomôžte nám vylepšiť tento článok svojou spätnou väzbou.