Διαχείριση προσωπικού

Υπάρχουν αρκετά πράγματα να κάνετε με το προσωπικό σας:


Αύξηση μισθού

Το κίνητρο των υπαλλήλων πέφτει συνεχώς. Για να το αντιμετωπίσετε αυτό μπορείτε να αυξήσετε το μισθό των υπαλλήλων σας μια φορά την εβδομάδα. Όσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση τόσο μεγαλύτερο και το κίνητρο (5-25 βαθμούς). Η αύξηση του μισθού ενός υπαλλήλου χρειάζεται για να αυξήσει το κίνητρό του το οποίο βασίζεται στο επάγγελμά του και στην ικανότητα. Όσο χαμηλότερος είναι ο τρέχων μισθός βασισμένος στις δεξιότητές του, τόσο μια μεγαλύτερη αύξηση απαιτείται.


Είναι σημαντικό να κρατηθεί το κίνητρο υψηλό, διαφορετικά το προσωπικό σας δεν θα εργαστεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Εντούτοις θα πρέπει να συνεχίσετε να αυξάνετε το μισθό, μπορεί όμως αυτό να σας κοστίσει ακριβά και σε κάποιο βαθμό να είναι οικονομικότερο το να προσλάβετε απλά ένα νέο υπάλληλο για αυτή τη δουλειά.


Κατάρτιση προσωπικού

Κάθε υπάλληλος μπορεί να στέλνεται για περαιτέρω κατάρτιση μια φορά ανά περίοδο. Οι δαπάνες γι αυτό είναι βασισμένες στο επάγγελμα και την ικανότητα του υπαλλήλου. Ένας υπάλληλος μόνο μπορεί να εκπαιδευθεί κάθε φορά.


Κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης (10) κατάρτισης τα προσόντα, η εμπειρία και το κίνητρο θα αυξηθούν. Η άνοδος περίπου 1 βαθμού την ημέρα κατά μέσο όρο, μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερη ή πολύ υψηλότερη εν τούτοις. Καθώς βρίσκεται σε κατάρτιση προσωπικού ο εργαζόμενος δεν μπορεί να επικεντρωθεί πλήρως στη δουλειά του και δουλεύει μόνο με 50% απόδοση.


Οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν σταλεί για εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της περιόδου είναι μαρκαρισμένοι με ένα σύμβολο. Για να τους στείλετε πάλι για εκπαίδευση, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι την επόμενη περίοδο.


Απόλυση  προσωπικού

Οι υπάλληλοι μπορούν να απολυθούν οποιαδήποτε στιγμή. Δεν είναι απαραίτητο να πληρώσετε οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή τους προσλάβατε. Αυτό μπορεί να σας εξοικονομήσει κάποια χρήματα.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να σας βοηθήσουμε. Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο με τα σχόλιά σας.