Δυστυχώς δεν υπάρχει τεχνικός τρόπος για να αλλάξετε το επίπεδο κατάταξης στο οποίο παίζετε απ’ τη στιγμή που έχετε δημιουργήσει το σύλλογό σας. Εάν θέλετε να το αλλάξετε, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε καινούριο λογαριασμό.


Σιγουρευτείτε ότι θέτετε τη γλώσσα αρχικών σελίδων στη γλώσσα του πρωταθλήματος, διαφορετικά θα καταλήξετε σε λανθασμένη κατάταξη  πάλι. Εάν έχετε αγοράσει ήδη τα GU STARS για τον λογαριασμό  σας, θα λάβετε μια απόδειξη όταν διαγράψετε τον λογαριασμό. Μπορείτε έπειτα να μεταφέρετε τα GU STARS στο νέο λογαριασμό.