Το Fun Park

Medical


To Fun Park σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το τοίχος και τις κάρτες ξυστό. Στο τοίχος μπορείς να κερδίσετε μεγάλα δώρα από τις άχρηστες κάρτες ή με GU STARS.


Στον τοίχο μπορείτε να δοκιμάστε την τύχη σας να κερδίσετε καλύτερες κάρτες από αυτές που δεν χρειάζεστε. Για να μεταβείτε στον τοίχο από το κύριο μενού  κλικ στις Κάρτες → Τοίχος


Με τις κάρτες ξυστό μπορείτε να κερδίσετε πολλές και διάφορες ανταμοιβές, κάθε μέρα λαμβάνετε 1 δωρεάν κάρτα ξυστό. Για να μεταβείτε στις κάρτες ξυστό από το κύριο μενού κλικ Κάρτες → Κάρτες Ξυστό


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.