Speciale kaarten en limieten

De speciale kaarten in goalunited helpen je de grenzen van je club te verleggen, door een speciaal effect te bieden, zoals het ontgrendelen van vaardigheidslimieten, het geven van extra vaardigheidsboosts, het scouten van sterkere jeugdspelers en vele andere. 

Ze kunnen worden verkregen via speciale aanbiedingen in de Kaartwinkel of tijdens speciale evenementen, zoals Verzamel uitdaging evenementen. 

 

Speciale spelerskaarten 

 

Topjeugdkaart 

 

Deze kaart kan gebruikt worden om een speler in het Jeugdteam te scouten (werkt op dezelfde manier als de reguliere Jeugd Scout-kaarten) De speler die wordt verzilverd via de Topjeugdkaart is:

 

     • 17 jaar oud 

     • minimale sterkte 3,0 

     • krijgt een vast salaris gebaseerd op de sterkte waarmee hij gepromoveerd wordt,                gedurende de eerste 18 maanden in het hoofdteam (d.w.z. sterkte is 3,2 wanneer                 gepromoveerd wordt, salaris zal 3.200 Eur/week zijn) 

     • 1 Euro waarde gedurende de eerste 18 weken in het professionele team 

     • Willekeurige persoonlijkheid 

 

Limieten: 

     • Maximaal 3 Topjeugdspelers per seizoen en club kunnen promoveren naar het profteam 

     • Er kunnen maximaal 3 kaarten per seizoen worden ingewisseld 

 

Gouden jeugdkaart 

Deze kaart kan gebruikt worden om een speler in het Jeugdteam te scouten (werkt op dezelfde manier als de reguliere Jeugd Scoutkaarten) De speler die wordt verzilverd via de Gouden Jeugdkaart is: 

     •    17 jaar oud 

     • minimale sterkte 4,0 

     • krijgt een vast salaris gebaseerd op de sterkte waarmee hij gepromoveerd wordt,             gedurende de eerste 18 maanden in het hoofdteam (d.w.z. sterkte is 4,4 wanneer                 gepromoveerd wordt, salaris zal 4.400 Eur/week zijn) 

     • 1Euro waarde gedurende de eerste 18 weken in het professionele team 

     • willekeurige persoonlijkheid 

 

Limieten: 

     • Maximaal 3 Gouden Jeugdspelers per seizoen en club kunnen promoveren naar het profteam 

     • Er kunnen maximaal 3 kaarten per seizoen worden ingewisseld

 

Wonderkindkaart 

Deze kaart kan worden gebruikt om een speler in het Jeugdteam te scouten (deze werkt op dezelfde manier als de gewone Jeugdscoutkaarten). De Wonderkind-speler die via de Wonderkid-kaart wordt verlost, zal dat zijn 

     • 16 jaar oud 

     • 5,0 gemiddelde sterkte

     • De verkoopwaarde tijdens het eerste contract in het professionele team is vastgezet op 1     euro 

     • krijgt een vast salaris gebaseerd op de sterkte waarmee hij gepromoveerd wordt,             gedurende de eerste 18 maanden in het hoofdteam (d.w.z. sterkte is 5,4 wanneer                 gepromoveerd wordt, salaris zal 5.400 Eur/week zijn) 

     • willekeurige persoonlijkheid 

 

Limieten: 

     • Maximaal 3 Wonderkindspelers per seizoen en club kunnen promoveren naar het profteam 

     • Er kunnen maximaal 2 kaarten per club per seizoen worden ingewisseld 

 

Overtrefferkaart 

Deze kaart kan worden gebruikt in het profteam, bij een speler naar keuze. De overtrefferspeler heeft het volgende: 

     • Ontgrendeling van +5 vaardigheidslimieten voor alle 5 vaardigheden die relevant zijn voor de positie van de speler: Keepen, Verdedigen, Spelmaken, Passen en Scoren 

 

Opmerkingen en limieten: 

     • De maximale vaardigheidslimiet die via deze kaart kan worden ontgrendeld, is 110 

     • een speler kan tijdens zijn hele carrière slechts één overtreffende kaart ontvangen (deze wordt gereset als de speler wordt verkocht) 

     • maximaal inwisselbaar per club en seizoen is 2 overtrefferskaarten 

     • het kan niet worden gebruikt op leenspelers

 

Limietbrekerkaart 

Deze kaart kan worden gebruikt voor spelers in het professionele team. Er zijn 5 typen Limietbrekerkaarten, één voor elke relevante vaardigheid voor de positie van de speler: Keepen, Verdedigen, Spelmaken, Passen en Scoren 

 

De Limit Breaker-kaart heeft het volgende effect: 

     • ontgrendel met +1 de vaardigheid waarvoor wordt gespeeld (tot max. 110) 

 

Opmerkingen en limieten: 

     • kan worden gebruikt om de vaardigheid van een speler te verhogen van 100 naar maximaal     110 

     • deze kaart kan niet worden gebruikt voor leenspelers 

 

Veelzijdigheidskaart 

Deze kaart kan worden gebruikt voor spelers in het professionele team. Er zijn 5 typen Veelzijdigheidskaarten, één voor elke relevante vaardigheid voor de positie van de speler: Keepen, Verdedigen, Spelmaken, Passen en Scoren. 

 

De Veelzijdigheidskaart heeft het volgende effect: 

     • het stelt een speler in staat om twee vaardigheden tegelijkertijd met maximale efficiëntie te trainen 

     • nadat 5 trainingsrondes voor een specifieke speler zijn voltooid, krijgt de speler XP-ontgrendeling van +1 of +2 (tot 110; het is niet verplicht om dezelfde veelzijdigheidskaart te gebruiken voor de 5 trainingsrondes, het kunnen verschillende veelzijdigheidskaarten zijn ) 

 

Opmerkingen: 

     • een teller geeft het aantal veelzijdigheidstrainingsrondes aan (de teller wordt gereset naar 0/5 wanneer 5 trainingsrondes zijn voltooid en XP-beloning wordt gegeven) 

     • De vaardigheid die via de Veelzijdigheidskaart wordt getraind, moet in het trainingsplan worden getraind, anders heeft het geen enkel effect 

     • 1 trainingsronde Veelzijdigheid duurt 14 dagen 

     • Deze kaart kan niet worden gebruikt als de speler al een actieve Veelzijdigheidskaart heeft 

     • Deze kaart kan niet worden gebruikt voor de hoofdpositie van de speler (d.w.z. Veelzijdigheid Keeping kan alleen worden gespeeld op verdediger, middenvelder, vleugelspeler en spits, en kan niet worden gespeeld op keeper) 

     • De kaart kan een onbeperkt aantal keren per seizoen op slechts 4 van de 5 posities worden geconsumeerd 

     • Eén speler kan slechts één dergelijke kaart tegelijkertijd actief hebben 

     • Wanneer de kaart op zo'n speler wordt toegepast, beschikt hij over volledige                  trainingsefficiëntie voor zijn eigen hoofdvaardigheid van de huidige positie en voor de         vaardigheid waarvoor de kaart wordt gebruikt 

     • deze kaart kan niet worden gebruikt voor leenspelers 

 

Voor meer informatie over trainingsprogramma's, efficiëntie en trainingsvoortgang, bezoek: Trainingsprogramma's en efficiëntie en posities, vaardigheden en trainingsvoortgang

 

Speciale trainingskaarten: 

 

Masterclasskaart 

Deze kaart kan worden gebruikt in het trainingsprogramma van jouw club. Er zijn 5 Masterclass-kaarttypen, één voor elke relevante vaardigheid voor de positie van de speler: Keepen, Verdedigen, Spelmaken, Passen en Scoren. Het effect dat wordt gegeven nadat de Masterclasskaarttraining is voltooid, kan EEN van de volgende zijn: 

 

     • Een extra verhoging van 10% voor de voortgang van de belangrijkste vaardigheden tijdens de training 

of 

     • Een extra verhoging tussen +0,20 en +0,50 vaardigheidspunten voor de hoofdvaardigheid 

of      

     • Ontgrendeling van de hoofdvaardigheidslimiet met een waarde tussen +0,20 en +0,50 punten     (max. 115) 

En 

    • Nadat 5 Masterclass-kaarten zijn gebruikt, heeft één speler de kans om zijn                 formulierlimiet te ontgrendelen met waarden tussen 0,20 en 1,00, tot max. 110 

 

Opmerkingen en limieten: 

     • Slechts EEN speler van de positie waarvoor de Masterclasskaart wordt gebruikt, kan de boost krijgen 

     • de positie waarvoor de Masterclasskaart wordt gespeeld moet minimaal 4 spelers in de         ploeg hebben (minimaal 2 vereist voor keepers; spelers die niet op hun beste positie staan     en leen-/elite-leenspelers worden niet meegerekend) 

     • Na 5 gebruikte Masterclass-kaarten is er een kans voor een willekeurige speler om zijn vormlimiet te ontgrendelen (willekeurig met +0,2 tot +1) 

     • In het trainingsplan verschijnt een teller van de gebruikte Masterclasskaarten 

     • Leenspelers of Elite-leenspelers kunnen geen boost krijgen van de Masterclasskaarten 

     • De positie waarvoor de Masterclasskaart wordt gespeeld, moet onderdeel zijn van het         trainingsplan, zodat het effect ervan aan een speler wordt doorgegeven 

     • Als er geen speler is die de boost kan ontvangen op basis van de positie waarvoor de         kaart werd gespeeld, wordt er geen vaardigheidsboost toegepast; in plaats daarvan wordt         een fallbackbeloning gegeven aan een willekeurige speler uit het hele team                     (fallbackbeloning kan uithoudingsvermogen, energie of vormverhoging zijn) 

     • Clubnieuwssectie en Verschil gisteren/vorige week in het selectieoverzicht zullen de         winst van deze kaart duidelijk visualiseren

 

Speciale coupon: 

 

Toptalent 

De Toptalentbon garandeert een speler van 8,0 op 20-jarige leeftijd en kan worden gebruikt bij de hoofdclub. 

 

De speler die via de Top Talentcoupon wordt ingewisseld, krijgt het volgende: 

     • Contract van 40 weken 

     • een vast salaris van 100.000/week gedurende het contract van 40 weken 

     • de marktwaarde van € 1 tijdens het contract van 40 weken 

     • 2 talentslots volledig opgeleid (willekeurig talent wordt gegeven) 

     • willekeurige positie (exclusief doelman)

 

Opmerkingen:

     • 4 weken voor de vervaldatum (na 36 weken) ontvangt de speler zijn juiste marktwaarde om een verkoop mogelijk te maken. 

     • Als het toptalent nog steeds voor € 1 wordt verkocht, wordt hij tegen de normale             verkoopwaarde op de transfermarkt geplaatst en wordt hij niet langer onderworpen aan een         speciale toptalentbehandeling 

     • Na afloop van het contract stijgt het salaris zoals gebruikelijk volgens de actuele marktwaarde. 

     • Er geldt geen beperking op het aantal gebruiksmomenten per seizoen en club voor deze coupon 

 

Ultiem Talent speler

 

De Ultieme Talent coupon kan worden gebruikt in de selectieweergave.

 

Er zijn 5 typen ultieme talentcoupons, één voor elke relevante vaardigheid voor de positie van de speler: Keepen, Verdedigen, Spelmaken, Passen en Scoren.

 


De speler die wordt verzilverd via de Ultieme Talentenkaart heeft het volgende:

 

Leeftijd tussen 25-26 jaar

Alle vaardigheden (inclusief XP, energie, vorm, uithoudingsvermogen) ontgrendeld op de limiet van 120

Vaardigheden zijn al getraind tussen waarden van 105-115 (waarden worden willekeurig bepaald)

7 talentenslots (willekeurig bepaald)

Willekeurige persoonlijkheid

Contractduur van 52 weken

De verkoopwaarde bedraagt € 1 in de eerste 150 dagen, daarna de normale waarde voor de rest van het contract


Opmerkingen:

 

Slechts 5 van de 7 talentensloten zijn volledig getraind

Ultieme talentspeler kan niet worden geherpositioneerd

Nadat het contract afloopt, verlaat de speler het team definitief

Indien hij tijdens de contractperiode wordt verkocht, wordt de Ultieme Talent Speler niet op de transfermarkt aangeboden

Je kunt niet meer dan twee Ultieme talentspelers tegelijkertijd in je team hebben, maar je kunt ze op elk moment ontslaan en een nieuwe toevoegen

Veelzijdigheidskaarten kunnen worden gebruikt bij ultieme spelers (afhankelijk van de hoofdpositie van de speler – zie de sectie Veelzijdigheidskaarten)

Het Masterclasskaarteffect kan worden toegepast op de ultieme talentspeler (behalve de beloning voor het ontgrendelen van de vaardigheidslimiet, aangezien de limiet al het maximum van 120 bedraagt)

 


Beperkingen:

 

Limietbreker- of overtrefferkaarten kunnen niet worden gebruikt voor Ultieme talentspelers

De ultieme speler is uitgesloten van bepaalde speciale effecten van gebouwen (ontgrendeling van XP-limiet en ontgrendeling van vaardigheidslimiet)

Upgrades van Sterspeler- en boostspelers hebben geen effect op de liveticker

 

 

Speciale kaarten kunnen niet in de bazaar worden verkocht. Ze kunnen gebruikt worden bij doelpuntmuur


 

Belangrijk: Als je afwijkend/vreemd gedrag van de speciale kaarten waarneemt, meld dit dan aan de support.



Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.