Kontrakty zawodników

Kontrakty zawodników

Zawodnicy są związani z Twoim klubem poprzez kontrakty podpisywane na określony czas.

Utrzymywanie rozsądnych pensji zawodników jest ważnym elementem Twojego zarządzania finansami klubu. Pensja jest ustalana w chwili podpisania kontraktu a stała do momentu jego wygaśnięcia lub przedłużenia na kolejny okres. Żądania płacowe zawodnika opierają się na trzech czynnikach:

 • Jego wartości rynkowej: im wyższa ta wartość, tym wyższa pensja
 • Długości kontraktu: im dłuższy kontrakt, tym mniejsza pensja
 • Doświadczenia zawodnika: im bardziej doświadczony zawodnik, tym wyższa pensja

Wzór na obliczenie pensji jest następujący:

Pensja = Wartość rynkowa / 150 * Współ. długości kontraktu * (0,9 + (Doświadczenie / 500))

Współ. długości kontraktu:

 • 0.6 - dla 40-sto tygodniowego kontraktu (karta Długi kontrakt)
 • 0.8 - dla 24 tygodniowego kontraktu
 • 1.0 - dla 18-sto tygodniowego kontraktu
 • 1.2 - dla 12-sto tygodniowego kontraktu

Gdy zawodnik jest sprzedawany, wartość sprzedaży jest mocno zależna od statusu aktualnie obowiązującego go kontraktu. Są trzy różne przypadki:

 • Podczas pierwszych 4-ch tygodni kontraktu - Naliczana kara wynosi 50% wartości rynkowej
 • Okres od 4-go tygodnia kontraktu, do 4-go tygodnia przed końcem kontraktu - Naliczana kara wynosi 25%
 • Podczas ostatnich 4-ch tygodni kontraktu lub po jego zakończeniu - Nie jest naliczana żadna kara
 • Zawodnicy z 40-sto tygodniowym kontraktem mogą być sprzedani z karą wysokości 50% aż do 4-go tygodnia przed końcem kontraktu.

Uwaga: status kontraktu możesz sprawdzić po kolorze wartości sprzedaży zawodnika, która jest widoczna w ramce ze szczegółami zawodnika (czerwony: -50%; żółty: -25%; biały: brak kar).
Alternatywnie, możesz sprawdzić ikonę, która się znajduje obok wartości sprzedaży zawodnika: jeżeli nie ma żadnych kar przy sprzedaży, zobaczysz tam niebieską ikonę, jeżeli są - czerwoną.

Planuj z wielką rozwagą, podpisywanie długich i krótkich kontraktów z zawodnikami. Zawodnicy z dużym potencjałem, którzy mogą stać się w przyszłości ważnym elementem zespołu powinni mieć podpisane długie kontrakty. Zawodnicy, których planujesz się pozbyć, powinni mieć kontrakty krótkie. Jeżeli zawodnik przy odnawianiu kontraktu zażąda wysokiej pensji jak na Twoje możliwości finansowe, należy się zastanowić na możliwością jego sprzedaży.

Nowo zakupieni zawodnicy dołączają do zespołu z 12-sto tygodniowym kontraktem, który może zostać od razu przedłużony.

Juniorzy

Juniorzy są przenoszeni do pierwszego zespołu z 18-sto tygodniowym kontraktem.

Pensja przenoszonych juniorów jest znacząco obniżona. Obowiązuje tu wzór:

Pensja = Siła w chwili dołączenia do zespołu * 1000

Wypożyczenia zawodników

Są dwa typy kontraktów dla zawodników na wypożyczeniu: zwykli zawodnicy wypożyczeni, którzy mająkontrakt na 18 tygodni oraz topowi zawodnicy wypożyczeni, którzy mająokntrakty na 24 miesiące.

Nie ma możliwości przedłużenia kontraktu zawodnikowi wypożyczonemu, kiedy jego kotrakt wygaśnie zawodnik bezwarunkowo opuszcza klub.
Wartość rynkowa wypożyczonych zawodników jest zwasze równa 1€.


Odnawianie kontraktów

2 tygodnie od daty zakończenia kontraktu jest on automatycznie przedłużany na kolejne 18 tygodni jeżeli menadżer go sam nie przedłuży. Poprzez trening i wzrost doświadczenia nowa pensja zawodnika może być znacząco wyższa niż przedtem.

Okno do negocjacji nowego kontraktu

Aby samemu odnowić kontrakt, przejdź do menu Drużyna -> Piłkarze, a następnie zaznacz zawodnika na liście. Na dole, po prawej stronie wciśnij przycisk "Kontrakt". Otworzy się okno wraz z wszystkimi finansowymi informacjami o zawodniku:

 • Dł. kontraktu: Długość aktualnie trwającego lub zakończonego kontraktu
 • Kontrakt do: data zakończenia kontraktu; masz 14 dni od tej daty aby podpisać nowy kontrakt, po tym czasie, zostanie on automatycznie przedłużony
 • Pensja: obecna pensja zawodnika i w nawiasie pensja, jaką będzie on pobierał, gdyby miał podpisać nowy kontrakt na 18 tygodni
 • WS Wartość sprzedaży: kwota za jaką możesz sprzedać zawodnika z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych kar
 • Długość: tutaj możesz wybrać okres obowiązywania nowego kontraktu (w tygodniach)
 • Nowa pensja: pensja, jaką dostanie zawodnik po podpisaniu nowego kontraktu, na czas określony w polu "Długość"

Wybierz nowy kontrakt i zatwierdź swój wybór.

Uwaga
Zawsze istnieje możliwość przedłużenie kontraktu podczas 4 ostatnich tygodni jego trwania. Poza tym okresem, przedłużenie kontraktu będzie możliwe tylko jeżeli nowy kontrakt będzie na dłuższy czas niż poprzedni.

Długi kontrakt

Karta 'Długi kontrakt'Za pomocą karty "Długi kontrakt" masz możliwość związania zawodnika na wiele sezonów podpisując kontrakt na 40 tygodni. Aby użyć karty, przejdź Drużyna -> Piłkarze, zaznacza zawodnika i kliknij na dole, po prawej przycisk "Użyj karty". Następnie, z przybornika przeciągnij kartę długi kontrakt, która się znajduje w kategorii "Zawodnik" i potwierdź chęć jej użycia (Aby użyć karty Długi kontrakt musi upłynąć przynajmniej tydzień od ostatnich negocjacji, chyba że jest to nowy zawodnik w zespole oczywiście).

Zawodnik z długim kontraktem, będzie oznaczony w przeglądzie specjalną ikoną zwoju pergaminowego obok cyfry oznaczającej ilość tygodni do końca kontraktu.

Uwaga: Ten typ kontraktu nadaje się szczególnie dla dobrych zawodników, którzy doświadczą w przyszłości znacznego skoku wartości rynkowej, jak np silnych juniorów przenoszonych ze szkółki do pierwszego składu.

Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie pomóc. Pomóż ulepszyć ten artykuł i prześlij swoją opinię.