Přijímání zaměstnanců

Žádosti


Spousta zaměstnanců se může ucházet o práci ve Vašem klubu. Musíte si vybrat toho pravého.
Všechny uchazeče, kteří žádají o práci ve Vašem klubu, vidíte na seznamu v levé části obrazovky v "Klub"→"Zaměstnanci". Každý den přijde jedna nabídka od náhodného uchazeče. Každá nabídka po deseti dnech zmizí. Po kliknutí na uchazeče se Vám zobrazí údaje, které by Vás mohli zajímat.

Personal.png

Kvalita uchazeče závisí na úrovni ligy, kterou hrajete. Čím vyšší ligu hrajete, tím lepší nabídky chodí. Pokud Vás náhodné nabídky neuspokojují, můžete si podat inzerát na konkrétního zaměstnance.

Inzeráty


Pokud sháníte konkrétního zaměstnance, můžete si podat inzerát. V inzerátu určíte, jaký typ zaměstnance požadujete a jakou minimální kvalifikaci by měl mít. Inzerát je platný 7 dní a obvykle obstará jednu nabídku denně.

Cena inzerátu se liší podle kvalifikace a typu zaměstnance, kterého sháníte. Cena se může zdát vysoká, ale inzeráty mají 2 hlavní výhody. Kvůli úrovni Vaší ligy byste bez inzerátu nemuseli dostat nabídku od dostatečně kvalitního zaměstnance. S více kandidáty máte lepší pozici pro vyjednávání nových platů.

Vyjednávání


Plat zaměstnanců není finální. Můžete vyjednat mnohem nižší platy, ale riskujete, že pokud vyjednávání selže, žadatel zruší svou nabídku a odejde.

Staffneg.png

Můžete vyjednávat normálně nebo agresivně. Agresivním vyjednáváním můžete více snížit plat, ale zároveň existuje větší šance, že jednání selže.

Upozornění: Jedno neúspěšné vyjednávání způsobí ztrátu zaměstnance.

V kombinaci s inzeráty můžete dosáhnout skvělých výsledků. Zpočátku můžete utratit poměrně hodně peněz za inzerát, ale s více zaměstnanci máte skvělou šanci vyjednat o mnoho nižší platy.

Najmout / odmítnout uchazeče


Pokud chcete najmout uchazeče, klikněte na tlačítko s obrázkem podání ruky. Pokud již máte zaměstnance tohoto typu v klubu, bude nahrazen zaměstnancem novým. Okamžitě po najmutí nového uchazeče mu musíte zaplatit jeho první týdenní plat.

Nabídky zůstanou platné po dobu deseti dnů, potom budou automaticky staženy. Pokud chcete nabídku odmítnou manuálně, označte zaměstnance a klikněte na tlačítko s obrázkem kopance "Odmítnout zaměstnance".

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.