Vlastnosti zaměstnanců

Pokud si chcete udělat obrázek o tom, jak je uchazeč o zaměstnání ve Vašem klubu kvalitní, podívejte se na jeho vlastnosti - kvalifikaci, zkušenosti a motivaci. Tyto tři čísla rozhodují o efektivitě zaměstnance.

Applicant.png

Kvalifikace

Kvalifikace je hlavním faktorem, který udává efektivitu zaměstnance. Pokud chcete zaměstnanci zvýšit kvalifikaci, pošlete ho na školení. Maximální kvalifikace je 100.

Zkušenosti

 Vaši zaměstnanci sbírají zkušenosti, když vykonávají svou práci nebo když je pošlete na školení. Nárůst zkušeností je poměrně pomalý. Zkušenosti jsou důležité, ale ne tak moc jako kvalifikace. Maximální možná hodnota zkušeností je 100. 

Zde je stručný přehled akcí, které zvyšují zkušenosti Vašich zaměstnanců:

Motivace

Motivace Vašich zaměstnanců neustále klesá. Maximální možná motivace je 100 a pouze při této hodnotě zaměstnanec pracuje naplno.
Rychlost úbytku motivace záleží na tom, jak se týmu daří. Čím více zápasů tým prohraje, tím rychleji motivace bude klesat.

Motivaci zvýšíte tak, že zaměstnance pošlete na školení nebo mu zvednete plat.

Efektivita

Efektivita je (skrytá) hodnota, která vyjadřuje kvalitu zaměstnance v daný moment.

Vzorec pro výpočet efektivity:
Efektivita = 0.9 * Kvalifikace * Motivace / 100 + (Zkušenosti / 8)

Jak můžete vidět, je důležité udržet vysokou motivaci, protože motivace výrazně ovlivňuje efektivitu.

Maximální možná efektivita je 100. I pokud zaměstnanec dosáhne většího výsledku, vždy je brána hodnota 100.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.