Ικανότητες προσωπικού

Για να καταλάβετε πόσο ικανός είναι ένας υποψήφιος θα πρέπει να ρίξετε μια ματιά στις ικανότητές του, τα προσόντα του, την εμπειρία και το κίνητρό του. Αυτοί οι 3 παράγοντες κρίνουν την απόδοση του υπαλλήλου.


Applicant.png


Προσόντα

Τα προσόντα του κάθε υπαλλήλου είναι ο κύριος παράγοντας για την απόδοσή του. Το μέγιστο επίπεδο προσόντων είναι 100. Μπορείτε να στείλετε τα μέλη του προσωπικού σας για περαιτέρω εκπαίδευση έτσι ώστε να αυξήσουν τα προσόντα τους.


Εμπειρία

Τα μέλη του προσωπικού σας αποκτούν αργά την εμπειρία τους εκτελώντας την εργασία τους. Η εκπαίδευση του προσωπικού σας του δίνει επίσης εμπειρία. Η εμπειρία ενός ατόμου είναι σημαντική, αλλά όχι τόσο σημαντική όσο είναι τα προσόντα του. Το μέγιστο επίπεδο εμπειρίας είναι 100.

Εδώ είναι μια συνοπτική επισκόπηση των ενεργειών για τις οποίες η εμπειρία του προσωπικού αυξάνεται:

 

Κίνητρο

Το κίνητρο των υπαλλήλων σας μειώνεται συνεχώς. Ο μέγιστος βαθμός κινήτρου για έναν υπάλληλο είναι 100 και μόνο τότε εργάζεται στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.


Το ποσοστό με το οποίο μειώνεται το κίνητρο, εξαρτάται από την επιτυχία της ομάδας σας. Όσους περισσότερους αγώνες χάνετε τόσο πιο γρήγορα μειώνεται το κίνητρο. 


Το κίνητρο των υπαλλήλων μπορεί να αυξηθεί με την εκπαίδευση του προσωπικού ή προσφέροντας υψηλότερο μισθό.


Αποδοτικότητα

Η αποδοτικότητα είναι η (αόρατη) αξία  που καθορίζει τη δύναμη του υπαλλήλου αυτή τη στιγμή. Η αξία υπολογίζεται κάπως έτσι :

Αποδοτικότητα = 0,9 *ικανότητα * κίνητρο / 100 + (εμπειρία / 8)


Όπως μπορείτε να δείτε από τον τύπο, είναι πολύ σημαντικό να μην αφήσετε το κίνητρο να πέσει πάρα πολύ δεδομένου ότι έχει επιπτώσεις στην αποδοτικότητα.


Ο μέγιστος βαθμός αποδοτικότητας είναι 100. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν ο υπάλληλος έχει την υψηλότερη αξία λόγω της εμπειρίας του μια αξία της τάξεως του 100 χρησιμοποιείται.

----

Προεπισκόπηση μελών προσωπικού 


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να σας βοηθήσουμε. Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο με τα σχόλιά σας.