Spretnosti osebja

Če želite ugotoviti ali je prosilec zaposlitve dovolj dober za vaš klub si morate najprej ogledati njegove spretnosti; kvalifikacije, izkušnje in motivacijo.Te trije dejavniki določajo učinkovitost vašega osebja.

Applicant.png

Kvalifikacije

 Najpomembnejše so kvalifikacije osebja. Maksimalna kvalifikacija je 100. Če želite dodatno usposobiti svoje osebje jih lahko pošljete na usposabljanje oz. izobraževanje.

Izkušnje

Vsak član osebja si počasi pridobiva nove izkušnje . Usposabljanje osebja vam tudi doda nekaj minimalnih izkušenj. Izkušnje osebja so pomembne, vendar vseeno ne toliko kot kvalifikacije. Maksimalna stopnja izkušenj je 100.

Kako osebje prejme izkušnje oziroma kako hitro:

Motivacija

Motivacija osebja postopoma pada. Maksimalna motivacija je 100 in le takrat član osebja delo na najvišji učinkovitosti.
 Kako hitro pada motivacija je odvisno od rezultatov vaše ekipe. Večkrat ekipa izgubi, hitreje pada motivacija.

Motivacija osebja se lahko poviša z njihovim usposabljanjem ali pa povečanjem plače.

Učinkovitost

Učinkovitost je (nevidna) vrednost, ki določa moč osebja. Vrednost je preračunana tako:
Učinkovitost = 0.9 * Spretnost * Motivacija / 100 + (Izkušnje / 8)

Zdaj lahko vidite kako pomembno je, da motivacija ne pade zelo hitro, saj je potem učinkovitost osebja izredno slaba.

Največja učinkovitost je 100. Tudi, če ima zaposleni napisano višjo vrednost od 100, je še vedno uporabljena le ta.

----

Pregled osebja

Je bil odgovor v pomoč? Da Ne

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.