Každý hráč v goalunited má svoju osobnosť. Môžeš ju nájsť v detailoch hráčov. Je 12 rozličných typov osobností a každá má odlišný efekt. Väčšina z nich má pozitívny, ale rovnako aj negatívny efekt na tvoj tím.

Povaha

Bonus

Malus

agresívny

Bonus pri vysokom a veľmi vysokom nasadení

Nevýhoda pri nízkom a veľmi nízkom nasadení;

Viac faulov

ambiciózny

Stráca menej energie;

získava viac skúseností

Klesá mu forma ak nehrá súťažné zápasy

sebavedomý

Bonus v zápasoch vonku

Bonus keď je exekútorom pokutových kopov

-

pracovitý

Lepší výkon v tréningu;

pomalšia obnova kondície (okolo 85%-90%)

čestný

Menej faulov

-

flexibilný

len malá strata na nenatrénovaných pozíciách

-

neflexibilný

Bonus na hlavnej pozícii

vyššia strata na nenatrénovaných pozíciách

introvert

Bonus pri nízkom a veľmi nízkom nasadení

Nevýhoda pri vysokom a veľmi vysokom nasadení;

Nevhodný ako kapitán

vodca

skvelý kapitán

-

obľúbený

Mierne zvyšuje divácky záujem a tímového ducha

-

spoľahlivý

Nízke výkyvy formy

-

živý

Bonus v domácich zápasoch

vyššie riziko červenej karty

 

Pozor: Je dôležité dávať pozor na osobnosti tvojich hráčov, pretože by mala zodpovedať tvojej formácii a nasadeniu. Môžu byť rozhodujúcim faktorom pri víťazstve alebo prehre tvojho tímu!